Kinderen en blokkades door faalangst

Faalangst bij kinderen

Faalangst en druk van buitenaf zijn ook vormen van stress. Kinderen moeten presteren op school, thuis, op de sport, et cetera. Te veel druk kan stress veroorzaken en hierop reageren kinderen emotioneel. Daardoor kunnen ze minder goed beslissingen nemen of nadenken over gevolgen op lange termijn.

Dagelijks functioneren onder druk

Het efficiënt sturen van je emoties is belangrijk voor het dagelijks functioneren. Soms is het bijvoorbeeld nodig om je teleurstelling te verbergen of je boosheid te onderdrukken. Om dat te kunnen doen is het van belang dat je bewust bent van wat er vanbinnen gebeurt. En ook dat je in staat bent invloed uit te oefenen op het sturen van je lichamelijke reacties. In staat zijn om te gaan met zowel de leuke als minder leuke dingen die op je pad komen.

Coaching helpt kinderen druk aanpakken

Gebeurtenissen waarin kinderen te veel stress ervaren kunnen blokkades veroorzaken. Deze blokkades beïnvloeden het gedrag van het kind. Help ze de druk eraf te halen! Coaching leert kinderen om hun blokkades aan te pakken. Laat ze leren de negatieve fragmenten van gebeurtenissen om te zetten in iets positiefs. Ook ademhalingsoefeningen leren die ze ondersteunen in geval van stress.

Resultaat

Een kind met meer zelfvertrouwen.