Coaching op scholen

Coaching op scholen helpt kinderen bij de ontwikkeling van hun executieve functies.

Bij kinderen zijn de executieve functies of denkprocessen nog volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling verloopt bij ieder kind anders, in een ander tempo en op een andere manier. Ene kind kan wel al redelijk zijn gedrag aansturen en een ander kind nog niet. Naarmate kinderen ouder worden, wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op hun zelfstandigheid.

Ik help kinderen in stapjes te ervaren wat zij echt nodig hebben om te kunnen groeien naar en in hun eigen plek. Ze werken vanuit hun innerlijke kracht om de openheid en de natuurlijke beweging naar groei weer op gang te brengen. Ze vergroten hun autonomie!

Coaching op scholen bij  welke problematiek?

Problematiek Resultaat
Druk en vol hoofd. Stress ontstaat door chaos in het hoofd doordat alles door elkaar loopt. Opgeruimd hoofd waarbij kinderen rust ervaren omdat ze meer ontspannen zijn.
Angsten en emotionele problemen als gevolg van o.a. pesten en verdriet. Blijere kinderen omdat de angst of het verdriet niet meer zo aanwezig is want de angel is eruit.
Geen structuur hebben waardoor ze moeite hebben met leren. Eigen strategie ontdekken en leren focussen, betere concentratie en beter leren op school.
Slecht slapen omdat ze nachtmerries hebben. Beter slapen want de nachtmerries zijn er niet meer of zijn minder geworden.

Individuele coaching:

Na observatie in de klas werken kinderen in gemiddeld 3 sessies van 1 uur zelf aan hun problemen door te tekenen en oefeningen te doen die ze in contact brengen met hun lichaam. Ze ervaren direct wat er gebeurt in hun lichaam, op school en thuis als ze werken aan de problemen en komen weer in balans.

Ik werk onder andere met de  MatriXmethode en lichaamsoefeningen die ze effectief helpen de problemen op te lossen. 

Voor school en ouders leg ik vast wat er in de sessies heeft plaatsgevonden en is er na elke sessie met het kind terugkoppeling met de school. Evaluatie vindt plaats aan het einde van het traject met school en ouders aan de hand van het eindverslag. Ouders en school kunnen begeleiding van het kind doorzetten aan de hand van de verslaglegging!

Groepscoaching:

Workshop Hoofd Opruimen voor kinderen vanaf 8 jaar die stress ervaren. Helpt kinderen hun toets in rust te maken. Duur: 90 minuten. Maximaal 6 kinderen per keer.

Coaching volwassenen

Ouders of leerkrachten die hun blokkades willen aanpakken kunnen kijken op: https://www.jenniferhoogland.nl/