Overtuigingen

Belemmerende en stimulerende overtuigingen

Onze overtuigingen hebben een sterke invloed op ons gedrag. We leiden ons leven op basis van wat we geloven. En wat we geloven, vormt onze overtuigingen. Overtuigingen zijn er in twee soorten. En beide kunnen een rol spelen wanneer het gaat om het duiden van een gebeurtenis in het leven van een kind. Het effect op het kind kan positief of stimulerend zijn, maar soms ook negatief of belemmerend.

Bewust van effect

Als volwassenen zijn we ons niet altijd bewust welk effect ons gedrag heeft op een kind. Je kunt hierbij denken aan pesten, bang maken of schreeuwen tegen een kind. En daarnaast hebben beschuldigen of mishandelen, verlaten, leugens en misbruik, leven met overlevingsangst, enzovoorts, een negatief effect. Ook kinderen kunnen onderling dingen zeggen of doen die een negatieve invloed hebben op een ander.

Veranderen gedrag, aanpassen overtuigingen

Willen we onze emoties veranderen, dan zullen we onze gedachten moeten veranderen. Gedachten zijn soms overtuigingen geworden omdat die negatieve gevoelens oproepen. Gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg. De manier waarop we tegen een gebeurtenis aankijken (positief of negatief) is dus bepalend voor ons gevoel. En ons gevoel heeft gevolg voor ons gedrag!

Signaleer en help kinderen

Gebeurtenissen waarin te veel stress wordt ervaren kunnen blokkades veroorzaken. Blokkades belemmeren kinderen in hun ontwikkeling. Overtuigingen op jonge leeftijd, zoals “Ik ben dom, omdat ik dyslexie heb.” of “Mijn ouders houden niet van mij, daarom gaan ze scheiden.” enzovoorts beïnvloeden het gedrag van het kind in negatieve zin. Coaching helpt kinderen om deze overtuigingen aan te pakken.

Hoe helpt het?

Bewust denken kan soms een vervelend gevoel laten verdwijnen. Je verandert niets aan de gebeurtenis, maar je kunt andere gedachten en gevoelens ervaren. Via tekenen en andere oefeningen leren kinderen de negatieve fragmenten van gebeurtenissen om te zetten in iets positiefs. Ook ademhalingsoefeningen ondersteunen in geval van stress. Ze leren omgaan met hun emoties.

En ze bepalen hierin zelf wat hun helpt, want elk kind is uniek!