Vitale kinderen door hulp

Hulp bieden aan een kind na een gebeurtenis die een enorme indruk achterlaat is wenselijk. Want het kind kan bevriezen en zijn natuurlijke en spontane gedrag kwijtraken. Zijn lichaam kan zich gaan vormen naar de opinies, oordelen en meningen van de omgeving. Als een patroon van ‘meegaan met de wensen van een ander’ een gewoonte is geworden, zijn gevoelens van lusteloosheid en plotselinge agressie verklaarbaar.

Hulp bieden als ouder of verzorger

Als ouder of verzorger heb je niet altijd in de hand waarmee je kind wordt geconfronteerd. Kinderen vinden het soms moeilijk om hun gevoelens onder woorden te brengen als ze iets hebben meegemaakt. Dan vertellen ze niet waarom ze bijvoorbeeld boos, angstig of verdrietig zijn. Het kan zijn dat ze niet goed weten wat er van ze verwacht wordt of dat ze zich onbegrepen voelen. Dat geeft de kinderen zelf, hun ouders of verzorgers, en andere mensen die belangrijk voor ze zijn, vaak een machteloos gevoel. Hierbij kan een coach helpen.

Traumatische reacties aanpakken

Een coach die helpt om het kind zelf de oplossing te laten vinden om een traumatische reactie aan te pakken. Aanpakken beperkt niet alleen de kans op reacties in het latere leven. Het voedt ook het vermogen om gevaarlijke situaties met meer gemak het hoofd te bieden. Het creëert een natuurlijke veerkracht in de omgang met stress.

Stel niet uit!

Lang doorlopen met problemen kan weer andere problemen aanwakkeren. Zelfvertrouwen wordt laag, psychosomatische klachten steken de kop op. Stel als ouder of verzorger hulp voor je kind niet uit. Hulp hoeft niet lang te duren. In twee of drie sessies met een coach kan je kind weer genieten van het leven en vitaal opgroeien.

Resultaat

Een vitaal kind dat zich ontwikkelt doordat hij/zij leert omgaan met leuke en minder leuke gebeurtenissen.

Maak contact als u na het lezen vragen heeft over coaching van uw kind. https://www.kindercoachingbetuwe.nl/contact/